HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Barn & Omsorg i Sverige AB

Tfn: 019-22 22 90

Besöksadress: Markgatan 11, 703 55 ÖREBRO
Postadress: Markgatan 11, 703 55 ÖREBRO
Föreståndare: Rezgar Abbasi, 0708229739
Placeringsansv: Abaseen Torakai, 0702309739
Platsantal: 17


Målgrupp: Barn & omsorg i Sverige AB har som mål att erbjuda erfarna/kompetenta och utredda familjehem där barn/ungdomars bästa är i fokus, att barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag med regler och struktur som leder till integration i samhället.

Behandlingsinnehåll: Vi rekryterar och utreder jour- och familjehem enligt BBIC. Vi ger stöd och handledning till våra familjehem minst var tredje vecka och oftare beroende på uppdraget karaktär. Vi arbetar med vård och genomförandeplaner individuellt anpassade till klientens och utifrån uppdraget beskrivning.

Läs mer: http://www.barnochomsorgab.se/

Geografi: Mellan Sverige

Huvudman: Barn & Omsorg i Sverige AB

Org nr: 559040-6442

Upptagningsområde: Örebro, Västra Götaland, Västerbotten, Södermanland, Västmanland, Värmland, Uppsala och Dalarna.

Inskrivningsförfarande: När en förfrågan om placering kommer till Barn & Omsorg i Sverige AB, tas det upp med föreståndaren. Utifrån den information som vi fått beslutar vi vilken familj som kan vara lämplig och matchar för uppdraget och ger informationen till berörd handläggare tillsammans med utredning kring den tilltänkta familjen.

Språk: Dari, Pashto, Urdu, Turkiska, Holländska, Engelska, Arabiska.

Övriga upplysningar: Våra konsulenter är socionomer och bland våra starkaste sidor är språk och kultur. Vi talar Dari, Persiska, Pashto, Urdu, Holländska, Turkiska och Engelska, och i teamet finns även utbildade tolkar som talar Arabiska. Vi har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns tidigare erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, psykiatri, godeman mm. Vår bakgrund och våra erfarenheter ligger till grund för vår familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Vår strategi är att endast placera i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finns på plats och vara tillgängliga för våra familjer.
Vi erbjuder handledning igenom hembesök minst var tredje vecka, telefonsamtal, tillgång till tolkning dygnet runt, tillgänglighet är någonting som lägger stor vikt vid.
Kontakta Barn & Omsorg i Sverige AB för en snabb och effektiv placering redan idag. Vi är tillgängliga dygnet runt.

"Barn & Omsorg i Sverige AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ätstörning
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem