HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bloton Öppenvård - Familjehemsvård

Postadress: Nygatan 16A, 702 11 ÖREBFO

Målgrupp: Pojkar och flickor
Unga vuxna utan eller med barn

Geografiskt läge: Örebro, Västerås, Linköping med 10 mils omnejd

Lagrum: SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor