HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bloton Öppenvård - Familjehemsvård

Postadress: Nygatan 16A, 702 11 ÖREBFO

Målgrupp: Pojkar och flickor
Unga vuxna utan eller med barn

Geografiskt läge: Örebro, Västerås, Linköping med 10 mils omnejd

Lagrum: SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor