HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Attendo Rewith, Utredning och familjehemsvård AB

Tfn: 070-508 22 95

Postadress: Box 6012, 700 06 ÖREBRO

Målgrupp: Vårt behandlingsprogram riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med kriminalitets, missbruksproblem och psykiska funktionshinder men vi tar även emot förälder med barn, gravida och ungdomar från andra kulturer samt ensamkommande flyktingbarn.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor