HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Attendo Rewith, Utredning och familjehemsvård AB

Tfn: 070-508 22 95

Postadress: Box 6012, 700 06 ÖREBRO

Målgrupp: Vårt behandlingsprogram riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med kriminalitets, missbruksproblem och psykiska funktionshinder men vi tar även emot förälder med barn, gravida och ungdomar från andra kulturer samt ensamkommande flyktingbarn.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor