Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård

Tfn: Örebro 019-17 05 90

Postadress: Box 222, 701 44 Örebro

Målgrupp: Barn/ungdom 0-20 år samt vuxna med psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik, funktionshinder, ensamkommande barn, vård för föräldrar med barn.

Geografiskt läge: Kontoren finns i Örebro, Karlstad och Västerås. Familjehemmen är belägna inom 15 mil från respektive kontor.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Bergslagsgårdar bildades 1986, är allmännyttig, politiskt och religiöst obunden och ej vinstdrivande. Stiftelsen Bergslagsgårdar kan även erbjuda vuxenplaceringar i familjehem genom vår vuxenenhet.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor