Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Slussbo AB-Skåne

Verksamhetstyp: Familjehem

Geografiskt läge

Västra Götaland, Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping

Övriga upplysningar

Våra utredningar inspireras av den nya Kälvestensmetoden och har grund inom barns behov i centrum (BBIC). Utbildning erbjuds av professionell personal innan familjehemmet tar emot sin första placering.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Borghamnsgatan 2
42166 Göteborg

Sökkategorier

Lagrum
SoL 6.

Målgrupp
-

Sjukdomar och Besvär
-