Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab Familjevård i Malmö

Postadress: La cours gata 4, 25231 Helsingborg

Målgrupp: Jour- och familjehemsvård för barn och unga.

- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen.

Övriga upplysningar: Familjerna får regelbunden fortbildning i bland annat "Ett hem att växa i".
Familjehemmen erbjuds också extern handledning i grupp.

Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor