Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Meme Family Home AB

Besöksadress: Malmö
Postadress: Postbox 2920, 21209 Malmö
Föreståndare: Bahar Sharsten, 0739-039051
Placeringsansv: Bahar Sharsten, bahar.sharsten@memefamilyhome.se, 0739-039051, 0700-168415
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Meme Family Home AB är en verksamhet som har funnits sedan 2015 och kan erbjuda heldygnsvård med boende för barn och ungdomar, från 0 år och uppåt, och vuxna med sociala behov genom konsulentstödda familjehem.

Vår verksamhet har möjlighet att erbjuda jour- och familjehem för en rad typer av placeringsfall. Varje hem har genomgått en djupgående utredning och blir därefter handledda av kompetenta socionomer med flera år av erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för oss att leverera kvalitativa hem och familjehemmen får utbildning genom oss i "Ett hem att växa i" och vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt.

De målgrupper av placeringar som vi med specialiserad kompetens inriktar oss på innefattar bland annat:
- Barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld.
- Kvinnor i hedersrelaterade förhållanden
- Ensamkommande barn och ungdomar
- Personer som har blivit utsatta för människohandel
- Offer till kvinnomisshandel

Vi har möjlighet att ta emot fall av placeringar dygnet runt.

Behandlingsinnehåll: Vi ger stöd och handledning till våra familjehem minst en gång i veckan och anpassar det alltid utifrån behovet och uppdragets karaktär. Vi arbetar med vård och genomförandeplaner anpassade till klientens och uppdragets beskrivning.

Vi erbjuder MI-motiverande samtal och Lösningsfokuserad samtals/behandlingsmetodik.

Vår personal har stor erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingar och har spetskompetens i Hedersrelaterat hot och våld och att göra riskbedömningar.

Geografi: Södra Skåne

Huvudman: Meme Family Home AB

Org nr: 559063-2450

Upptagningsområde: Skåne, Småland och Stockholm.

Inskrivningsförfarande: Ring eller maila vår placeringsansvarige, Bahar Sharsten tel. 0739-039051 eller 0700-168415. E-post. bahar.sharsten@memefamilyhome.se
Bahar ger dig förslag på olika familjer som vi bedömer har de rätta förutsättningarna för att tillgodose klientens behov.
Vi har möjlighet att hämta klienten eller mötas upp någonstans som vi kommer överens om.

Språk: Svenska, kurdiska, arabiska, turkiska, marockanska, rumänska, norska, engelska, serbiska, bosniska, kroatiska och polska.

Övriga upplysningar: Det är viktigt för oss att ha ett gott samarbete med alla aktörer som arbetar för samma mål, att erbjuda varje klient den nödvändiga uppmärksamhet och trygghet som behövs för att säkerställa personens behov i samhället samt att driva denne i rätt riktning.

"Meme Family Home AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO