Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Proprium Familjevård

Lagrum: SoL 6.1


Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med konsulentstödd familjehemsverksamhet vilket betyder att vi rekryterar, utreder, utbildar samt stödjer och handleder olika typer av familjehem. Vi förmedla dessa tjänster till socialtjänst och kriminalvård. Centrala ledord i denna verksamhet är hög tillgänglighet, täta hembesök och kontinuitet.Familjehemskonsulter stöttar och handleder familjehemmet, genom utbildning och rådgivning i omsorgshänseende, men också med vägledning i kontakter med andra specialister, myndigheter etc.

En särskild styrka är vi driver flera HVB-verksamheter, med kompetent personal och med olika inriktningar och kan därför erbjuda avlastning eller omplacering vid en överhängande risk för sammanbrott i samråd med aktuell socialtjänst.

Org nr: 556823-1707

Upptagningsområde: Hela Landet

Inskrivningsförfarande: Genom en noggrann matchning av behov och tillgängliga familjehem ökar sannolikheten för en lyckad placering med rätt förutsättningar.

"Proprium Familjevård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem