Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemmen KRUT

Tfn: 0155-212070

Besöksadress: Östra Storgatan 2, Nyköping
Postadress: Östra Storgatan 2, 61134 Nyköping
Föreståndare: Elisabeth Engberg, Enhetschef, 070-299 99 16
Placeringsansv: Elisabeth Engberg, Maria Andersson, Elisabeth 070-299 99 16, Maria 072-529 33 80
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Jour- och familjehemsvård för barn och unga.

- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen.
- Etablerat samarbete med över 80 kommuner.

Behandlingsinnehåll: Hos oss på Familjehemmen KRUT är våra konsulenter viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Flera av oss har även egen erfarenhet av familjehem. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Fortsätt gärna att kika på vad vi erbjuder nedan;

KRUT erbjuder
- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen.
- Etablerat samarbete med över 80 kommuner.
- Att familjehem med uppdrag från KRUT ges kontinuerlig handledning, täta uppföljningar och utbildningar.
- Att familjehemmen har tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.
- Att vi tillgodoser individuella lösningar på alla plan och samordnar stödet kring varje enskild barn/ungdom.
- Att samtliga konsulenter på KRUT som är ansvariga för barn och unga har utbildning i BBIC.
- Personal med utbildning inom Signs of Safety, Våld i nära relationer, Hedersvåld, Barn & trauma, Ung maskulinitet och våld, Barn som växer upp i riskmiljö, Prostitution samt barn och utsatthet på nätet, Autismspektrum, AKK, Teckenspråk, ART, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Konflikthantering, Missbruksvård, KBT steg 1 och MI.

Geografi: KRUT Sociala Tjänster AB har bemannade kontor i Nyköping, Mora, Gävle och Varberg. KRUT planerar att expandera till ytterligare en stad i Väst under 2017, allt för att ha konsulenterna så nära våra familjehem som möjligt för att bibehålla vår redan i dag höga kvalité.

All personal har adekvat bakgrund för att arbeta inom familjehemsvården och fortbildas kontinuerligt. Samtliga konsulenter på KRUT som är ansvariga för barn och unga har utbildning i BBIC.

I KRUT finns personal med utbildning inom Signs of Safety, Våld i nära relationer, Hedersvåld, Barn & trauma, Ung maskulinitet och våld, Barn som växer upp i riskmiljö, Prostitution samt barn och utsatthet på nätet, Autismspektrum, AKK, Teckenspråk, ART, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Konflikthantering, Missbruksvård och MI.

Huvudman: KRUT sociala tjänster AB

Org nr: 556817-5227

Upptagningsområde: Hela Sverige förutom nordvästra Norrland.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan per telefon eller e-post till
- Region Öst och Syd: Eva Pettersson 070-696 20 99, eva.pettersson@familjehemmenkrut.se
- Region Väst: Maria Andersson 072-529 33 80, maria.andersson@familjehemmenkrut.se
- Region Norr: Gitte Troll 072-537 04 64, gitte.troll@familjehemmenkrut.se

- Förslag till placering eller insats lämnas omgående.

- Varje inskrivning planeras individuellt i samråd med samtliga berörda.

Språk: Engelska, tyska, spanska, japanska, persiska, arabiska, somaliska

Övriga upplysningar: Familjerna får regelbunden fortbildning i bland annat "Ett hem att växa i".

"Familjehemmen KRUT" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Stöd och service till vissa funktionshindrade