Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab familjevård

Tfn: 0155-212070

Besöksadress: Östra Storgatan 2, Nyköping
Postadress: La cours gata 4, 25231 Helsingborg
Placeringsansv: Maria Andersson, Maria 072-529 33 80
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Jour- och familjehemsvård för barn och unga.

- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen.
- Etablerat samarbete med över 80 kommuner.

Behandlingsinnehåll: Hos oss på Familjehemmen KRUT är våra konsulenter viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Fortsätt gärna att kika på vad vi erbjuder nedan;

KRUT erbjuder
- Boende i utredda och förstärkta jour- och familjehem över hela landet med gedigen erfarenhet.
- Mindre boendeenheter i anslutning till familjehemmen.
- Etablerat samarbete med över 80 kommuner.
- Att familjehem med uppdrag från KRUT ges kontinuerlig handledning, täta uppföljningar och utbildningar.
- Att familjehemmen har tillgång till konsulentkontakt dygnet runt genom vår jourverksamhet.
- Att vi tillgodoser individuella lösningar på alla plan och samordnar stödet kring varje enskild barn/ungdom.
- Att samtliga konsulenter på KRUT som är ansvariga för barn och unga uppfyller Socialstyrelsens kompetenskrav.

Geografi: KRUT Sociala Tjänster AB har sitt kontor i Nyköping.

Huvudman: KRUT sociala tjänster AB

Org nr: 556817-5227

Upptagningsområde: Södermanland, Östergötland, Stockholm, Uppsala, Västra götaland, Örebro

Inskrivningsförfarande: Förfrågan per telefon eller e-post till
Maria Andersson 072-529 33 80, maria.andersson@familjehemmenkrut.se

- Förslag till placering eller insats lämnas omgående.
- Varje inskrivning planeras individuellt i samråd med samtliga berörda.

Övriga upplysningar: Familjerna får regelbunden fortbildning i bland annat "Ett hem att växa i".
Familjehemmen erbjuds också extern handledning i grupp.

"Friab familjevård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
LVU
Tillståndsbevis utfärdat av IVO