Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Friab Familjevård i Stockholm

Tfn: 0155-21 20 70

Postadress: La cours gata 4, 25231 Helsingborg, Besöksadress: Östra Storgatan 2, 61134 Nyköping

Övriga upplysningar: Placeringar kan göras enligt SOL; LVU eller LSS.
Om det är bråttom kan vi erbjuda akutplats i jourfamilj- se vidare under "När det är bråttom- akutplaceringar".

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor