HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Patia Jour- och Familjehem

Mobil: 0721- 850127
Tfn: 0104590101

Besöksadress: Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm
Postadress: Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm
Föreståndare: Madeleine Pedersen, 010-459 01 33
Placeringsansv: Madeleine Pedersen, 010 459 01 01
Lagrum: LVU, SoL 6.1


Målgrupp: Patias Jour- och Familjehemsverksamhet erbjuder utredda familjehem som ska kunna ta emot uppdrag utifrån socialtjänstens förfrågningar och behov. En noggrann matchning görs i samtliga ärenden tillsammans med socialsekreterare och tilltänkt familjehem. Patias familjehem tar emot barn och unga i alla åldrar med varierad problematik. Bland dessa finns unga med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller LSS-tillhörighet, social problematik i deras ursprungsfamiljer med omsorgssvikt som följd, övergrepp, PTSD och trauma. Därtill finns familjehem som tar emot ungdomar med problematik gällande deras eget beteende, missbruk och kriminalitet. Våra familjehem har olika grad av erfarenhet och utbildning, är av olik etnisk härkomst och har många olika konstellationer för att passa en stor målgrupp. I vår familjehemsbank finns familjer specialutbildade på att ta emot familjer och unga med skyddsbehov samt för stöd i deras föräldraroll.

Behandlingsinnehåll: Tillsammans med socialtjänst och familjehem utformas en plan om hur stödet bör se ut kring varje placerad individs behov. Detta följs tillsammans med socialtjänsten upp med regelbundna mellanrum och här utformas behandlingsinnehållet i omsorgen som familjehemmet ger. Patia har som mål att ha ett gott samarbete med de aktörer som bör finnas kring den placerade. Detta kan i praktiken innebära för ett barn att den omsorg familjehemmet ger räcker alldeles gott, medan det för ett annat kan innebära att Patias konsulenter stöttar familjehemmen i att samarbeta med till exempel BUP, habilitering, sjukvård och andra instanser. Allt i samråd med den beslutande socialtjänsten.

Geografi: Patias familjehem finns utspridda över stora delar av landet där större delen finns i södra Sverige. Konsulenterna utgår från Stockholm, Örebro, Oskarshamn, Göteborg och Umeå för att täcka ett stort geografisk område.

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: I Patia finns en önskan om att socialtjänstens arbete ska bli så smidigt som möjligt i samarbete med oss. Från dess att en förfrågan om placering ställs, tills den dag då den placerade skrivs ut. Om ni placerar inom Patias organisation finns det möjligheter för att vid behov få vidare hjälp och stöd inom Patias andra verksamheter som stödboende, HVB, utredningshem eller skyddsverksamhet.

"AB Patia Jour- och Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Missbruk
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO