Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemkonsulenter Sverige AB. Stödboende-Familjehem-Skyddat boende

Mobil: 073-8003704
Tfn: 08-15 38 95

Placeringsansv: Kasim Husseini, 073-8003704
Platsantal: 24 Stödhemsplatser. 22 Familjehemsplatser. 5 skyddat boendeplatser.
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Jourhem, familjehem, Stödboende flickor och pojkar 16 år till och med 20 år. Enskilda stödboende eller kollektiva stödboende. Bredvid boende, Akutboende, Skyddat boende i kollektivt boende eller i enskilda lägenheter. Bredvid boende. Hedersrelaterad samt övriga boendelösningar

Behandlingsinnehåll: MI, Handledning, Integration, Kontaktperson

Geografi: Stockholms län, Skåne län, Kalmars län

Org nr: 559027-1713

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Akut, planerade

Språk: Dari, Persiska, Somaliska, Kurdiska, Arabiska, Engelska, Franska

"Familjehemkonsulenter Sverige AB. Stödboende-Familjehem-Skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO