HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Familjehemkonsulenter Sverige AB. Stödboende-Familjehem-Skyddat boende

Tfn: 08-15 38 95

Målgrupp: Jourhem, familjehem, Stödboende flickor och pojkar 16 år till och med 20 år. Enskilda stödboende eller kollektiva stödboende. Bredvid boende, Akutboende, Skyddat boende i kollektivt boende eller i enskilda lägenheter. Bredvid boende.

Geografiskt läge: Stockholms län, Skåne län, Kalmars län

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor