HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjestödsgruppen

Tfn: 0771-11 33 11

Placeringsansv: Anders Wijk, 073-7450032


Målgrupp: Barn och ungdomar

Org nr: 556699-8182

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Familjestödsgruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Jourhem