Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Föreningen Framtidståget

Verksamhetstyp: Familjehem

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Instrumentvägen 20
SE-126 53 126 53

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.3, SoL 7.1.

Målgrupp
Föräldrar och barn, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Narkotikaberoende, Spelmissbruk