HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Frida jour & familjehem

Tfn: 031- 13 91 13

Postadress: Kyrktorget 19-21, 433 33 Partille

Målgrupp: Fridas målgrupp är barn och ungdomar

Geografiskt läge: Familjehemmen finns över hela landet, med koncentration i Stockholm, Västra Götaland och Skåneregionerna.

Övriga upplysningar: Placeringar enligt LVU, LVM och SoL. Kvalitetsindex enligt branschstandard genom SSIL. Ramavtal med flertalet kommuner i Östergötland. Samarbete med cirka 15 kommuner runtom i landet.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Spelmissbruk
Målgrupp
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor