HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Frida jour & familjehem

Tfn: 031- 13 91 13

Postadress: Kyrktorget 19-21, 433 33 Partille

Målgrupp: Fridas målgrupp är barn och ungdomar

Geografiskt läge: Familjehemmen finns över hela landet, med koncentration i Stockholm, Västra Götaland och Skåneregionerna.

Övriga upplysningar: Placeringar enligt LVU, LVM och SoL. Kvalitetsindex enligt branschstandard genom SSIL. Ramavtal med flertalet kommuner i Östergötland. Samarbete med cirka 15 kommuner runtom i landet.

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor