HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Cean Familjehem

Tfn: 020-30 20 60

Postadress: Hammarby Kajgata 12, 120 30 STOCKHOLM

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor