HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjestödsgruppen

Tfn: 08 - 668 44 43

Besöksadress: Stockholm
Postadress: Stockholm
Föreståndare: Camilla Ullsten, 073-322 60 17
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11


Målgrupp: På Familjestödgruppen erbjuds familjehandlande insatser för barn och ungdomar i åldern 0 - 18 år. Vi möter upp och arbetar med de beteenden och relationer som blivit problematiska. Det kan handla om konflikter, bristande föräldraförmågor, barnet/ungdomens beteendeproblematik som resulterar i relationsförsvårande beteenden, problematisk skolfrånvaro, socialt nedbrytande beteenden, kriminalitet m.m. Våld kan vara förekommande eller andra övergrepp. Vi möter familjer som har psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Behandlingsinnehåll: Här erbjuds öppenvårdsinsatser i stället för en placering utanför det egna hemmet. med omfattande intensiv familjebehandling där en familjebehandlare arbetar med en samordnare. Vi kan bygga ihop ett paket utifrån familjens och Socialtjänstens behov och ha olika intensitet utifrån behov och vid behov bygga team bestående av de roller som behövs i just den specifika familjen, exempelvis familjebehandlare, ungdomsbehandlare, färdighetstränare, samordnare, psykolog med mera.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vi vet att ett aktivt samarbete med den unges familj gör behandlingsinsatsen mer effektiv och långsiktigt hållbar. Därför ser vi hela familjesystemet viktigt och där vi kan ha ett nära samarbete med skola, eventuella vårdinsatser och övrigt nätverk.

Vi är flexibla utifrån arbetstider och arbetar gärna där familjen befinner sig.

Våra behandlare av olika slag har relevant utbildning och ofta vidareutbildning i metoder som har stöd i forskning och detta gör skillnad i våra samarbeten.

Geografi: Familjestödsgruppen ligger i Enskede, strax söder om Stockholm city.

Huvudman: Humana

Org nr: 556699-8182

Upptagningsområde: Storstockholm

Inskrivningsförfarande: Humanas placeringsenhet: placering@humana.se 0771-11 33 11
Humana Familjestödsgruppens växel: 08 - 668 44 43
Förfrågning via mail: oppenvard.stockholm@humana.se

"Familjestödsgruppen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
Målgrupp
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Jourhem