Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

LIKA pedagogisk utveckling AB

Verksamhetstyp: Familjehem

Övriga upplysningar

LIKA bedriver öppenvård i hemmiljö och på vår mottagning i Stockholm (för enskilda och familjer) samt i socialtjänstens egna jour- och familjehem.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Luntmakargatan 96
11351 11351

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.

Målgrupp
Föräldrar och barn, Gravida, HBTQ, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Neuropsykiatriska diagnoser, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, PTSD, Posttraumatisk ...