Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Patia Jour- och Familjehem

Tfn: 0104590100

Besöksadress: Stockholm
Postadress: Fleminggatan 70, 112 45 Stockholm
Föreståndare: Madeleine Pedersen, 0721-85 01 33
Placeringsansv: Madeleine Pedersen, 010 459 01 01
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Patias Jour- och Familjehemsverksamhet erbjuder utredda familjehem som ska kunna ta emot uppdrag utifrån socialtjänstens förfrågningar och behov. En noggrann matchning görs i samtliga ärenden tillsammans med socialsekreterare och tilltänkt familjehem. Patias familjehem tar emot unga av alla åldrar med social problematik av olika slag och grad. Bland dessa finns unga med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller LSS-tillhörighet, social problematik i deras ursprungsfamiljer med omsorgssvikt som följd, övergrepp, PTSD och trauma. Därtill finns familjehem som tar emot ungdomar med problematik gällande deras eget beteende, missbruk och kriminalitet. Våra familjehem har olika grad av erfarenhet och utbildning, är av olik etnisk härkomst och har många olika konstellationer för att passa en stor målgrupp. I vår familjehemsbank finns familjer specialutbildade på att ta emot familj och unga med skyddsbehov samt för stöd i deras föräldraroll.

Behandlingsinnehåll: Tillsammans med socialtjänst och familjehem utformas en plan om hur stödet bör se ut kring varje placerad individs behov. Detta följs tillsammans med socialtjänsten upp med regelbundna mellanrum och här utformas behandlingsinnehållet i omsorgen som familjehemmet ger. Patia har som mål att ha ett gott samarbete med de aktörer som bör finnas kring den placerade så att ett bra behandlingsresultat och ett gott leverne för den unge kan levereras. Detta kan i praktiken innebära för ett barn att den omsorg familjehemmet ger räcker alldeles gott, medan det för ett annat kan innebära att Patias konsulenter stöttar familjehemmen i att samarbeta med till exempel BUP, habilitering, sjukvård och andra instanser. Allt i samråd med den beslutande socialtjänsten.

Geografi: Patias familjehem finns utspridda över stora delar av landet där större delen finns i södra Sverige. Kontor med konsulenter utgår ifrån Stockholm, Örebro, Oskarshamn och Göteborg för att täcka ett stor geografisk område.

Org nr: 559017-8009

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar: I Patia finns en önskan om att socialtjänstens arbete ska bli så smidigt som möjligt i samarbete med oss. Från dess att en förfrågan om placering ställs, tills den dag då en ung skrivs ut. Skulle en ung bli placerad inom Patias organisation finns möjligheter för denne att vid behov få vidare hjälp och stöd inom Patias andra verksamheter.

"Patia Jour- och Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Dubbeldiagnos
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO