HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

SilverSeger AB - Familjevårdsenheter.

Tfn: 0300 211 22

Målgrupp: Våra familjehem tar emot unga vuxna och vuxna ifrån 21 år och uppåt, både män och kvinnor. Finns i vissa fall även möjlighet till eget träningsboende i anslutning till familjehemmet.

Geografiskt läge: Hela landet med fokus på Västra Götaland, Stockholm, Småland, Skåne, Jämtlan och Blekinge.

Övriga upplysningar: SilverSeger AB- Jobbar alltid med totallösningen kring klienten.

För de unga vuxna och vuxna är målet att uppnå en vardag med ökad livskvalitet.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par