HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Marielund Familjehem

Besöksadress: Trädgårdsvägen 1, Nättraby
Postadress: 373 31 Nättraby
Föreståndare: Bane Berbatovci, 0765-609344
Placeringsansv: Therese Lundberg, 0735166005


Målgrupp: Marielunds familjehem är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter
Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer.

Vi lägger vidare stor vikt på att matchningen mellan den placerade och familjehemmet ska bli så bra som möjligt.
Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister och Kronofogden.
Ett utförligt utredningsunderlag.
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförande- och vårdplan under hela placeringen.
Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt för samtliga familjehem inom vår verksamhet.
Vi är utbildade och använder oss av nya Kälvesten metoden.
Familjerna får både individuell handledning samt erbjuds grupphandledning tillsammans med andra familjehem.
Vi grundutbildar alla familjehem i ”ett hem att växa i”.
Vi på Marielund Familjehemsplacering vill skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vi finns därför tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser.
Marielunds familjehem är tillståndspliktiga och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsultverksamheter (HSLF-FS 2018:2).
Marielunds konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akuta jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande och barnplaceringar samt skyddat boende.


Önskar Ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan skicka e-post till info@marielundcare.se eller therese.lundberg@marielundbehandling.se

Org nr: 559045-0101

"Marielund Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se