HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Leonum Konsult AB

Tfn: 076-170 52 38

Postadress: Bellmansgatan 54, 754 26 Uppsala

Målgrupp: Vi riktar oss till barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö i familjehem. Vi jobbar även med unga som är på väg ut ur drogberoende och kriminalitet.

Geografiskt läge: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Vi har lång erfarenhet av vård och stöd av barn och ungdomar med behov av alternativt boende, med beteendeproblematik av olika grad, substansberoende och kriminalitet, självskadebeteende, psykiska störningar och annat.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor