HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Leonum Konsult AB

Tfn: 076-170 52 38

Postadress: Bellmansgatan 54, 754 26 Uppsala

Målgrupp: Vi riktar oss till barn och unga med olika typer av problem, med skyddsbehov och/eller i behov av tillfällig eller permanent omplacering från sin hemmiljö i familjehem. Vi jobbar även med unga som är på väg ut ur drogberoende och kriminalitet.

Geografiskt läge: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Vi har lång erfarenhet av vård och stöd av barn och ungdomar med behov av alternativt boende, med beteendeproblematik av olika grad, substansberoende och kriminalitet, självskadebeteende, psykiska störningar och annat.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
30 år och uppåt
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor