HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stordala Vård och Omsorg

Tfn: 010-177 56 00

Postadress: Västra Järnvägsgatan 11B, 75333 Uppsala

Målgrupp: STORDALAS KONSULENTSTÖDDA JOUR- OCH FAMILJEHEM har möjlighet att ta emot barn, ungdomar och vuxna med särskilda svårigheter som:
- psykosocial problematik
- psykiatrisk problematik
- flykting/invandrarproblematik
- anknytningsproblematik ...

Geografiskt läge: Vi finns i Uppsala men har utredda familjer i hela Mellansverige. Våra stödboendelägenheter finns i och kring Uppsala.

Övriga upplysningar: VI ÄR SPECIALISERADE PÅ MISSBRUKSPROBLEMATIK och har både förstärkta familjehem och stödboendeverksamhet i lägenheter för unga i den målgruppen. Vi har också stödboende för vuxna och ramavtal med över 125 kommuner 2018.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor