Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Stordala Vård och Omsorg

Verksamhetstyp: Familjehem

Målgrupp

STORDALAS KONSULENTSTÖDDA JOUR- OCH FAMILJEHEM har möjlighet att ta emot barn, ungdomar och vuxna med särskilda svårigheter som:
- psykosocial problematik
- psykiatrisk problematik
- flykting/invandrarproblematik
- anknytningsproblematik ...

Geografiskt läge

Vi finns i Uppsala men har utredda familjer i hela Mellansverige. Våra stödboendelägenheter finns i och kring Uppsala.

Övriga upplysningar

VI ÄR SPECIALISERADE PÅ MISSBRUKSPROBLEMATIK och har både förstärkta familjehem och stödboendeverksamhet i lägenheter för unga i den målgruppen. Vi har också stödboende för vuxna och ramavtal med över 170 kommuner 2022.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Drottninggatan 2
75310 Uppsala

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.1, SoL 6.

Målgrupp
Endast flickor, Endast kvinnor, Endast män, Endast pojkar, Föräldrar och barn, Gravida, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Alkoholberoende, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, Läkemedelsberoende, Narkotikaberoende, Neuropsykiatriska ...