HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stordala Vård och Omsorg

Tfn: 010-177 56 00

Postadress: Drottninggatan 2, 75310 Uppsala

Målgrupp: STORDALAS KONSULENTSTÖDDA JOUR- OCH FAMILJEHEM har möjlighet att ta emot barn, ungdomar och vuxna med särskilda svårigheter som:
- psykosocial problematik
- psykiatrisk problematik
- flykting/invandrarproblematik
- anknytningsproblematik ...

Geografiskt läge: Vi finns i Uppsala men har utredda familjer i hela Mellansverige. Våra stödboendelägenheter finns i och kring Uppsala.

Övriga upplysningar: VI ÄR SPECIALISERADE PÅ MISSBRUKSPROBLEMATIK och har både förstärkta familjehem och stödboendeverksamhet i lägenheter för unga i den målgruppen. Vi har också stödboende för vuxna och ramavtal med över 170 kommuner 2022.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor