Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

VoB Familjehemsresursen

Mobil: 0705-133261, 0707-92
Tfn: 044103682, 044103684

Placeringsansv: Familjehemskonsulenterna, www.vob.se


Målgrupp: Barn och unga samt förälder/barn.

Behandlingsinnehåll: Familjehemsresursen rekryterar, utreder, förmedlar, utbildar familjehem, förstärkta familjehem och jourhem. Skyddat boende i familjehem/jourhem erbjuds.

Huvudman: VoB Syd

Org nr: 556650-4204

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Kontakta familjehemskonsultenterna.

Övriga upplysningar: Familjehemsresursen ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

"VoB Familjehemsresursen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU