HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Amplexo AB

Tfn: 0704105590

Postadress: Ulls väg 37, 75651 UPPSALA

Målgrupp: Amplexo arbetar med familjehemsvård riktad till barn och unga med varierande problematik samt med förstärkt familjehemsvård riktad till ungdomar med en problematik kring droger och/eller kriminalitet.

Geografiskt läge: Huvudkontoret är beläget i Uppsala. Våra familjer finns i Uppsala, Enköping, Tierp, Eskilstuna och Bollnäs.

Övriga upplysningar: Amplexo har en kontrakterad psykolog och psykoterapeut. Vår föreståndare är socionom och har många års erfarenhet av arbete inom familjehemsvården i en större kommun.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor