HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Vibor Familjehem

Mobil: 0736-564575
Tfn: 0736564575

Besöksadress: Uppsala
Postadress: Ekeby Bruk 6C, 752 63 Uppsala
Föreståndare: Per Drape
Placeringsansv: Ulrika Wallin, Anne-Lie Johnsson, 070 691 00 55, 076 021 47 07
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: 0-18 år pojkar och flickor

Behandlingsinnehåll: Behandling skräddarsys efter behov och i den takt som ett placerat barn är motiverad och åldersadekvat mogen att ta emot.
Nedan är exempel på vad behandlingen kan innehålla och listan skulle kunna göras lång:

Kost
Motion
Dygnsrytm

Dagsplanering med (om så önskas) minutiös planering
Fritidsaktiviteter
Social träning

Fysiska aktiviteter
ADL träning
Etablera kontakt med vårdnadshavare samt vara delaktig i kontakt om så önskas.

Samtalskontakt med Beteendeterapeut
Handledning till familjehemmet och barnets nätverk
Utbildning av familjehemmet och barnets nätverk

Nätverksarbete
Återfallsprevention
Exponering med responsprevention

Geografi: Uppsala
Gävle
Eskilstuna
Västerås

Huvudman: Per Drape

Org nr: 556868-9128

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Vi har familjer med olika nationaliteter och språkkunskaper. Kontakta oss för att göra en matchning gällande era önskemål.

"Vibor Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
ART
CRA
CRAFT
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Nätverksterapi
Våld i nära relation
ÅP
Inriktning
HBTQ
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
HBTQ
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade