HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Platea Maskrosen Familjehem

Tfn: 0563-120 30

Postadress: Dalavägen 8, 683 30 HAGFORS

Målgrupp: Maskrosen, Plateas öppenvårdsenhet kan fungera som socialtjänsternas insatsstöd. Maskrosen erbjuder en mångfald av tjänster såsom utredningar i hemmiljö, intensivstöd, familjehem, kontaktperson eller umgängesstöd.

Geografiskt läge: De flesta av våra familjehem finns i Värmland.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor