HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Familjevårdsenheten i Karlstad AB

Tfn: 0708-61 99 81

Postadress: Segernäs 27, 680 51 Stöllet, SE-652 25 KARLSTAD

Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor