Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen Bergslagsgårdar, Familjehemsvård

Tfn: 019-17 05 90, växel

Postadress: Gjutjärnsgatan 2A, 721 33 Västerås

Målgrupp: Barn/ungdom 0-20 år samt vuxna med psykosocial problematik, skolproblematik, missbruk/kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik, funktionshinder, ensamkommande barn, vård för föräldrar med barn.

Geografiskt läge: Kontoren finns i Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping. Familjehemmen är belägna ca 20 mil från respektive kontor.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Bergslagsgårdar bildades 1986, är allmännyttig, politiskt och religiöst obunden och ej vinstdrivande.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor