Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Adonia Omsorg

Tfn: 031-757 51 10

Besöksadress: Göteborg
Postadress: 1:a långgatan 26, 413 28 GÖTEBORG
Föreståndare: Joachim Berner, 0721 852562
Placeringsansv: Katarina Rademacher, 031-757 51 10
Platsantal: 86 -100
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga 0-17 år samt vuxna
Förälder och barn
Skyddat boende

SoL och LVU

Adonia omsorg driver också Stödboende, boende med stöd och skyddat boende i Ulricehamn, Göteborg och Uddevalla. Adonia kan även erbjuda öppenvård och behandling i samtliga boendeformer.

Behandlingsinnehåll: Adonia omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga 0–17 år samt vuxna.

Våra familjehem är utredda enligt Källvestensmodellen. Konsulenterna är utbildade i familjehamshandledning samt systemteori. Det är familjehemskonsulenterna som håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till familjehemmen samt ansvarar för kontakten med er på socialtjänsten. Vi utbildar samtliga familjehem i ”Ett hem att växa i”
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där den unges behov och
förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård och
genomförandeplanerna.

Geografi: Västra Götaland

Huvudman: Gabriel Johnson

Org nr: 556931-7158

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Adonia Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Tillståndsbevis utfärdat av IVO