HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Mobil: 0708 - 151 481
Tfn: 0321-514 83
Fax: 0321-699 114

Besöksadress: Romssås 160, Hökerum
Postadress: Romssås 160, 523 98 Hökerum
Föreståndare: Anna-Carin Jungmark, 0321-514 83
Placeringsansv: Malin Sellén Andersson, 0739383360
Platsantal: 7
Lagrum: LRV, LVM, LVU, SoL 6.1


Målgrupp: Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma hos sin familj i familjehemsvård.

Vuxna män och kvinnor med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet i alla åldrar i familjehemsvård.

Män 21-40 år med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet i HVB-vård.

Kvinnor och kvinnor med barn med skyddsbehov i skyddsboende, lägenheter.

Kvinnor och män med skyddsbehov i skyddsboende, familjehem. Även skyddspersoner med missbruksproblematik.

Behandlingsinnehåll: VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ SÄVSJÖVIK

– ETT VÅRDFÖRETAG SOM SÄTTER RELATION FÖRE METOD OCH DÄR KOMPETENS OCH HJÄRTA SAMVERKAR!
Sävsjövik är ett vårdföretag som alltsedan starten 2005 har byggt en stabil grund att stå på och som därifrån låtit klienternas hjälpbehov vara ledstjärnan i utvecklingen av nya verksamhetsområden.

TRYGGA VILLKOR FÖR BARN ATT VARA BARN.
I våra konsulentstödda familjehem finns vuxna som vill, orkar och kan svara an på barns behov av omsorg, känslomässig värme och kontinuitet.

TRYGGA VILLKOR FÖR MÄNNISKOR ATT LEVA FULLT UT.
I vårt skyddsboende lever de som på grund av hot, våld och kränkande behandling i sin hemmiljö behöver en fristad. Här finns personalen som ett stöd för vuxna och medföljande barn och säkerheten sätts alltid i första rummet. Säkerhetsplanering görs med FREDA och/eller PARTIARK som grund.

FÖR DE SOM ÄR REDO ATT PRÖVA EN FÖRÄNDRING.
Sävsjövik erbjuder två behandlingsalterativ för vuxna personer som behöver hjälp att komma ifrån destruktiva beteenden såsom missbruk, våld och kriminalitet. Beroende på hur problembilden ser ut och vilka behov och önskemål klienten har erbjuds antingen familjehemsvård eller behandling på vårt behandlingshem Ekeslunda.
Ekeslunda:
Utifrån vårdplanen upprättar vi en genomförandeplan. Den innehåller dina individuella mål och en tidsplan för vart och ett av målen samt tydliggör vem som ska göra vad. Tillsammans med din socialsekreterare följer vi också upp vårt arbete var 6:e vecka. Behandlingen innefattar gruppsamtal ledda av samtalsterapeut, individuella samtal med terapeut samt kontakttid med behandlingsassistent. Vi arbetar med psykoterapeutiska metoder i samtalen.

Under kontakttiden ges du möjlighet att få hjälp med att skaffa dig en överblick över din ekonomi och kanske ansöka om skuldsanering eller att göra en hushållsbudget. Eller kanske behöver du hjälp med att kontakta myndigheter eller att undersöka dina möjligheter till studier. Här ges utrymme att lösa de praktiska frågor som annars kan utgöra ett hinder på vägen till att nå dina framtidsmål.

Individuellt samtal med terapeut erbjuds du en gång i veckan. Här kan du fokusera på ditt förändringsarbete genom att rikta blicken mot ditt känsloliv, dina tankemönster och dina beteendemönster. Med KBT som huvudmetod jobbar vi framförallt ”härifrån och framåt”, men självklart ges också tid för bearbetning, för att du ska kunna uppnå ett friare förhållningssätt till de tidigare upplevelser som fortfarande inverkar negativt på ditt liv.

Gruppsamtal med psykoterapeutiska metoder hålls fyra dagar i veckan och är ett sätt att tillsammans med andra i liknande situation utforska och komma vidare i sin förändringsprocess. Veckovisa samtalsteman varvas med föreläsningar och återfallsprevention. Några exempel på samtalsteman du kan komma att möta under din behandlingstid är: ”Skamkänslor – hur påverkas jag av dem?” eller ”Hur kan jag ta hjälp av andra när jag som mest behöver det?” Det som sägs inom gruppen omfattas av sekretess från alla deltagare.

På Ekeslunda erbjuds också djurunderstödd aktivitet (AAA) för att främja arbetet med relation, impulskontroll och att vara i nuet mm. Vi använder oss av hundar och erbjuder ridterapi på westernhästar samt vistelse i stallmiljö. Det finns goda evidens för att kontakt med djur är hälsofrämjande på flera sätt och att vi människor i kontakten med djur inte aktiverar våra psykologiska försvar, vilket kan ge fördelar i den ”klassiska terapin”.

Geografi: HVB Ekeslunda är beläget mellan Ulricehamn och Borås vid sjön Tolken.

Org nr: 556710-3394

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Persiska, Dari, Isländska, Danska, Engelska

"Sävsjöviks förstärkta familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ACT
IPT
KBT
MI, motiverande samtal
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LRV
Insats / LVM
Insats / LVU
Insats / SoL 6.1 - Familjehem
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO