Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Carria

Tfn: 076-652 86 67

Besöksadress: Industrivägen 55, Sävedalen
Postadress: Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Placeringsansv: Ali Selim, 076-652 86 67
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Behandlingsinnehåll: Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och behandling. Vi tillgodoser socialtjänstens behov av jour- och familjehem samt boende i olika former. Carria tillhandahåller socialtjänsten ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och en god samverkan. Vi vill genom trygghet, engagemang och delaktighet erbjuda en god omsorg och ett individanpassat stöd.

Carria vill bidra till ett bättre samhälle genom att skapa goda förutsättningar för personlig utveckling och ett självständigt liv där barn och unga får möjlighet att förverkliga sina drömmar.
Vi bryr oss om dig. Vi arbetar på ett engagerat sätt. Vi arbetar med hjärtat. Vi visar respekt och ödmjukhet. Carrias värdegrund är gott bemötande, tillgänglighet och kvalitet.

Carrias verksamheter:
- Stödboende
- Träningslägenheter
- Jour- och familjehem
- Boende utan stöd
- Boende med stöd

Vi har IVO tillstånd för familjehem och stödboende.

Upptagningsområde: Hela Sverige

Språk: Vi har språkkunskaper inom arabiska, persiska, kurdiska och engelska.

"Carria" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO