HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stuveryd HVB

Tfn: 0381-200 90

Besöksadress: Kvarnarps Gård, Eksjö
Postadress: Box 251, SE-575 23 EKSJÖ
Föreståndare: Elin Creutz, 076-809 96 92
Placeringsansv: Simon Creutz, 076-8099694
Platsantal: 10
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen utgörs av pojkar och flickor i åldern 7-16 år som tas emot för placering för behandling och
utredning. Barnen har psykosociala problem, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skolproblem och
trauman. Stuveryd tar även emot familjer och ensamstående mammor och pappor med barn i åldern 0-16 år,
som har psykosociala problem och/eller relationsproblem samt hedersrelaterade problem

Behandlingsinnehåll: Det som är gemensamt i behandlingen för alla klienter är ett fokus på att behandlingsassistenterna ska
skapa tillitsfulla och tillgivna relationer med klienterna. I varje enskilt ärende kan vi sedan tillföra insatser så
som exponering för social fobi, samtalsterapi o dyl utifrån vad vi tillsammans med klienten och
uppdragsgivaren kommer överens om. All personal är utbildade i Traumamedveten omsorg (TMO)

Teoretiska utgångspunkterna för Stuveryd.
Utvecklingspsykologi så som den tar sitt uttryck i anknytningsteori, kognitiv psykologi och trauma- och
stresspsykologi. Stuveryd använder sig utav utvecklingsekologiskt tänkande, systemteori,
anknytningsteorierna samt kognitiva metoder och förhållningssätt. Placeringen på Stuveryd inleds ofta med
en bedömningstid. Vi får då en ganska god uppfattning om både den enskilde klientens reurser och
hans/hennes nätverk.

Geografi: Eksjö

Huvudman: Stuveryd HVB aktiebolag

Org nr: 556666-2127

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till placeringsansvarig eller föreståndare via telefon.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Är upphandlade av Östergötland, Örebro, Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Västerås.

"Stuveryd HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
KBT
MI, motiverande samtal
Trauma
Inriktning
Inlärningsvårigheter
Sexuella övergrepp
Övergreppsspecifik
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Tourettes syndrom
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO