HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Fredriksdal - Höglandets Utredningshem

Mobil: 076-14 123 01
Tfn: 0380-26110
Fax: 0380-261 18

Besöksadress: Sjöafallsvägen 9, Fredriksdal
Postadress: Sjöafallsvägen 9, SE-571 75 FREDRIKSDAL
Föreståndare: Mats Johansson, 076-141 23 02
Placeringsansv: Mats Johansson tel.nr se ovan / Amanda Ingvarsson bitr.föreståndare, , 076-14 123 04
Platsantal: 24 platser utredning/behandling, 20 platser öppenvård
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år, samt blivande föräldrar. Vi arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag och har ett nära samarbete med handläggare och om möjligt nätverket och andra berörda. Vi har möjlighet att ta emot 24 personer för utredning och behandling och har nio boenderum för familjer, varav tre är handikappanpassade. Vi har även 20 platser för familjer i öppenvård. Vi har hela landet som upptagningsområde och är bemannade för att kunna ta emot akutplaceringar dygnet runt.

Vår målgrupp är familjer med sociala problem och/eller anknytnings- och samspelssvårigheter, samt barn och vuxna med psykologisk och Samspelssvårigheter samt barn och vuxna med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med flyktingfamiljer.

Behandlingsinnehåll: Höglandets Utredningshem genomför kvalificerade utredningar och behandlingsuppdrag för familjer utifrån ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Vi erbjuder specialistkompetens inom barn- och vuxenpsykiatri och har barn- och vuxenpsykologer. Vi har socionomer och behandlingspersonal som är utbildade i Vägledande samspel/ICDP och BBIC och har mångårig erfarenhet av socialt arbete inom kommun och på institution.

Vi kan erbjuda parsamtal, traumaterapi, enskild terapi. Vi har ett samspelsprogram (ICDP) som stärker samspelet och fokuserar på det positiva i familjen. Utredningarna bygger på BBiCs värdegrund vilket bl a innebär att vi sätter in insatser under tiden utredning pågår. Fredriksdals sjuksköterska ser till att barnens behov av hälsovård tillgodoses.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med personer som har olika typer av missbruksproblematik. På Fredriksdal tar vi emot familjer och tar därför inte emot personer med ett aktivt missbruk av narkotika och/eller alkohol. Däremot arbetar vi med missbruksproblematiken utifrån ett föräldraskapsperspektiv.

Geografi: 8 km utanför Nässjö på småländska höglandet.

Huvudman: Höglandets Utredningshem AB

Org nr: 556734-6779

Upptagningsområde: Hela landet. Vi har ramavtal med många kommuner i Sverige. Se vår hemsida.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan sker direkt till föreståndare/biträdande föreståndare.

Språk: Kroatiska, serbokratiska och engelska.

Övriga upplysningar: Vi tar emot akutplaceringar.

"Fredriksdal - Höglandets Utredningshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Läkemedelsberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Tillståndsbevis utfärdat av IVO