HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Arabo familjebehandling

Tfn: 0470-808 40

Besöksadress: VÄXJÖ
Postadress: Plogvägen 103, SE-352 53 VÄXJÖ
Föreståndare: Caroline Tennivaara, 0708199625
Placeringsansv: Caroline Tennivaara, 0708199625 / 0709393615
Platsantal: Plats för 7 familjer (tillstånd för 28 inskrivna)
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Föräldrar och eller ensamstående föräldrar med barn, familjer under graviditet för att förbereda föräldrarskapet, asylsökande familjer, familjer med PUT,

Behandlingsinnehåll: Verksamheten på Arabo bedrivs i en gemensamhetslägenhet och sju separata lägenheter. Gemensamhetslägenheten är Arabos "värmestuga", där familjerna kan samlas för en kopp kaffe, för att prata eller "bara vara". Övriga sju lägenheter är boende lägenheter för de inskrivna familjerna.

Behandlingen på Arabo har både familjens och socialtjänstens frågeställningar som utgångspunkt, alltid med barnet i centrum. Tillsammans med socialtjänst, den inskrivne och Arabo upprättas en genomförandeplan som ligger till grunden för själva behandlingen.

Personalen på Arabo jobbar mycket med samtal och att närvara, stötta och ger råd i familjernas "vardagliga situationer". Våran "Arabomodell" är erfarenhetsbaserad och bygger i grunden på stor tilltro till människors förmåga att växa trots mindre bra förutsättningar. Tilltron till våra familjer och stor respekt för deras integritet skapar förtroende vilket ger goda behandlingsresultat. Vi möter problemen från en delvis ny infallsvinkel med fokus på föräldrarollen och vi tar medvetet emot familjer med olika problembilder. Detta för att varje familj skall vara "unik" på Arabo. Vi har stort uppbyggt kontaktnät inom psykiatrin, missbruksbehandling, BUP, BVC, Växjö psykologbyrå, skola- och barnomsorg.

Geografi: 5 km från Växjö centrum

Huvudman: Arabo Familjebehandling ekonomisk förening.

Org nr: 769603-2577

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Arabo Familjebehandling, 0470-80840.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Arabo familjebehandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO