HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Eira Familjegård AB - skyddat boende och öppenvård på lantgård.

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Föreståndare: (denna information visas ej för oinloggade)
Placeringsansv: (denna information visas ej för oinloggade)
Platsantal: Två familjer.
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4


Målgrupp: Eira familjegård är ett skyddat boende i lantlig miljö.
Vi vänder oss framförallt till föräldra-barnplaceringar, men kan även ta emot enskilda individer över 18 år.
Vi har unik kompetens i handhavande av skyddsplaceringar, och erbjuder en komplett lösning under alla skeden i skyddsärendet. Vi tar inte emot familjer där det finns aktivt missbruk.
De placerade bor i egna hus och sköter sitt eget hushåll. Möjligheter till placeringar med husdjur finns.
Vi tar högst emot 2 familjer åt gången, detta för att kunna säkerställa högsta skyddsklass och ett personligt bemötande för varje familjemedlem.
Vid skyddsbehov för fler släktingar, finns möjlighet att lösa detta i våra boenden.
Vi tar emot placeringar dygnet runt, och kan även hjälpa till med hämtning till boendet. Personal finns tillgänglig dygnet runt.
Vi har certifierad personal som utför hot och riskbedömningar enligt SARA och PATRIARK . På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.
Våra placeringar är oberoende av ålder, kön, trosuppfattning, sexuella preferenser och vi har även möjlighet att ta emot familjer med många barn, där åldrarna på barnen kan variera kraftigt.
I verksamheten finns shetlandsponnyer, islandshäst, hundar höns och får.
Eira tar även emot öppenvårdsuppdrag.

Behandlingsinnehåll: Verksamheten består av fyra delar.
- Skyddat boende med utslussningsstöd
- Familjestöd
- Umgängesstöd

Skyddat boende med utslussningsstöd
Verksamheten har stor erfarenhet av att arbeta med skyddade ärenden, och unika kunskaper i handhavandet av skyddade familjer.
Vi har ett gott samarbete med polis, socialtjänst, rättsväsende, skolor, samt stödinsatser för våldsutsatta familjer.
Stödsamtal, boendestöd och sysselsättning sker dagligen och efter behov. Tillgång till personal dygnet runt.
Gårdens djur, vi har hästar, får,höns och hundar, har en stor betydelse för vistelsen på Eira, då det ger en avslappnad samtalsmiljö och erbjuder sysselsättning och närhet.
Skyddsarbetet kan bestå av följande faser:

-Säkerhet och trygghet. Inskrivning/mottagande. Skapa trygghet och möjlighet till reflektion och bearbetning av situationen.
-Bearbetning och praktiskt skyddsstöd. Stöd och hjälp i kontakt med myndigheter, skola, barnomsorg, försäkringsbolag etc.
-Planera/gå vidare. Utslussningsstöd.

Familjestöd
Verksamheten erbjuder familjepedagogiskt arbete, föräldrahandledning, nätverksarbete, mentorskap, arbetsmarknadsstöd, boendestöd och aktivering.
Behandlingssamtalen kan sker i vårdtagarnas hem, alternativt i verksamhetens lokaler Hos Eira , och kan ges i form av individuella samtal, nätverksmöten eller familjeterapeutiska samtal. Behandlingen kan även genomföras i annan miljö där problemet uppstår ex skola. Arbetsplats, fritidsmiljöer etc. Personer med skyddsbehov får hjälp och stöd i kontakt med myndigheter, skola, hyresvärdar etc.
Familjestödet präglas av miljöterapi och färdighetsträning, där föräldrarna ska få hjälp att bryta destruktiva familjemönster och möjlighet att förändra familjestrukturen. Ett annat mål är att se möjligheter och bidra till att stärka det privata nätverket kring de placerade. För personer med behov av skydd, ska klienterna känna en fysisk trygghet i sitt boende.
Vår arbetsmetodik är att arbeta med familjerna och deras nätverk för att identifiera och skapa band till närande relationer. Det innebär att professionella samtal kommer att bli ett viktigt återkommande moment under behandlingstiden. Både individuella samt familjesamtal sker kontinuerligt.
Verksamheten kan erbjuda motiverande insatser till barn och vuxna runt sysselsättning, stöd till föräldrar i kontakten med barnens skola samt stöd i läxläsning. Stöd ges även till fritidssysselsättning.

Umgängesstöd
Umgängesstöd är till för de familjer som inte på ett naturligt sätt, av olika orsaker, kan ha/ordna ett umgänge mellan barn och förälder
Genom bevakat umgänget på en lugn, neutral plats kan barn och föräldrar tillfälligt få hjälp i umgänget med varandra.
Syftet är att få goda, produktiva möten, och stärka banden mellan föräldrar och barn.
Detta kan göras på ett naturligt sätt med bra aktiviteter, samt trygg och kompetent personal närvarande.

På boendet arbetar utbildad och erfaren personal med mångårig och dokumenterad erfarenhet av arbete med skyddsärenden.
Vi vill att de placerade skall känna sig trygga, sedda och bekräftade. Vår miljö präglas av lantligt lugn, och närhet, och den skall stimulera till lek, kreativitet och eftertanke.

Geografi: Östergötland

Huvudman: (denna information visas ej för oinloggade)

Upptagningsområde: Hela Sverige
RAM- avtal med följande kommuner:
Arboga
Askersund
Degerfors
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Hallsberg
Hällefors
Hällseholm
Karlskoga
Katrineholm
Kumla
Kungsör
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Nyköping
Strängnäs
Surahammar
Trosa
Vingåker
Örebro

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndare

Språk: Personal som talar arabiska och syrianska finns att tillgå.

Övriga upplysningar: Familjen har eget hushåll och bor i eget hus/lägenhet med tomt och trädgård, .
Familjerna får även, vid intresse, ansvar för en "egen" häst, odlingar, får eller höna under placeringstiden.
Personal har regelbunden handledning, och även direkt handledning tillsammans med den placerade familjen tillämpas.

Även akut- och skyddsplaceringar.

Vi tar emot högst 2 familjer samtidigt, oftast endast en familj i taget.
Vi kan även hämta familjer akut, vid behov.

"Eira Familjegård AB - skyddat boende och öppenvård på lantgård." ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Inriktning
Hedersrelaterat
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Medlevarskap