HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nanolfsvillan

Tfn: 0122-15989
Fax: 0122-159 58

Besöksadress: Nanolfsvägen 8, Finspång
Postadress: Nanolfsvägen 8, SE-612 37 FINSPÅNG
Föreståndare: Josefina Markskog, 073-535 95 15
Placeringsansv: Josefina Markskog, 073-535 95 15, 076-118 59 89
Platsantal: 8 familjer
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Nanolfsvillan tar emot familjer, ensamstående med barn och gravida kvinnor, omhändertagna enligt bl.a. SoL, LVU.

Vi arbetar med psykisk och psykosocial problematik, relationstörningar, karaktärsstörningar, missbruk (narkotika, alkohol, tabletter), kriminalitet.

Vi tar emot familjer för behandling eller utredning.

Barnen kan vara mellan 0-16 år. Barnen kan vara inåtvända, utagerande, svagbegåvade eller ha störningar inom det autistiska spektrat.

Behandlingsinnehåll: I behandlingsarbetet på Nanolfsvillan finns ett antal givna förutsättningar från början:

Vi har ett uppdrag som vi accepterat och som är utgångspunkt för en individuellt anpassad behandlings-/genomförandeplan. Genomförandeplanen revideras under behandlingens gång. Detta görs i samråd med klient och uppdragsgivare.
Vi erbjuder en god behandlingsmiljö med anpassade lokaler och rutiner.
Vi har givna regler som gäller för boende.
Vi utför ett miljöterapeutiskt arbete utifrån en psykodynamisk grund med inslag av bl.a. systemteoretiskt tänkande och kognitivt förhållningssätt.
Vi strukturerar det miljöterapeutiska arbetet i en individuell/familjedel och en kollektiv del.

Utifrån den enskilda behandlingen av individen/familjen så arbetar vi utifrån uppdraget vi får.

Våra aktiviteter syftar generellt till att stärka individernas identitet och att stärka familjens förmåga till fungerande samspel.

De aktiviteter som vi planerar och genomför ger möjlighet till relation och relationsarbete men även praktiska färdigheter och förmåga att klara myndighetskontakter, att gå i skolan, att komma till arbetet, att sköta de vardagliga sysslorna i hemmet, att sköta sin ekonomi m.m.

Vi hjälper familjen att skapa en fungerande struktur bl.a. genom planering och regelbundna tider.

Att föräldrarna har en sysselsättning, utöver de inplanerade insatserna och aktiviteterna kan ibland vara förenligt det uppdrag vi arbetar efter. I dessa fall försöker vi arbeta för att en sådan kan ordnas. Denna kan då utföras både utanför och inom Nanolfsvillan. Vi erbjuder flera möjligheter bl.a. matlagning tillsammans med husmor i vårt gemensamma kök, arbete i vår trädgård eller med våra fastigheter, hobbyverkstad m.m.

Våra boende har även möjlighet att utan egen kostnad utnyttja näraliggande AKTIV Hälsocenter för friskvård och rehabilitering. Där finns tillgång till kostrådgivning.

Nanolfsvillan kan också visa på ett kollektivt behandlingsarbete. En av de bärande idéerna här är den sociala träningen och möjligheten att få finnas med i positiva och drogfria sociala aktiviteter. Nanolfsvillan lägger stor vikt vid samlingar vid helger, födelsedagar mm då vi ofta lagar och äter något gott tillsammans. Vi företar också gemensamma resor under sommar, vinter och vid lov. Utflykter och gemensamma aktiviteter på helger är också ett återkommande inslag. De gemensamma aktiviteterna utvecklar förmågan att fungera i sociala sammanhang, att vara förälder till sina barn i nya sammanhang, att som barn leka och umgås med andra barn och vuxna o.s.v.

Utredning
Utredningsförfarandet har som övergripande mål att ge en så heltäckande bild som möjligt av familjens situation och deras framtidsmöjligheter. Vi tittar på barnets behov, föräldrars omsorgsförmåga och resurser samt relationer och samspel i familjen.

Geografi: Finspång ligger ca 20 mil från Stockholm, 3 mil från Norrköping och 8 mil från Örebro. Bussförbindelse finns mellan Norrköping och Finspång.

Huvudman: Nanolfsvillan AB

Org nr: 556275-7772

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan till behandlingsenheten via socialsekreterare.

Språk: Engelska
Vana av att samarbeta med tolk

Övriga upplysningar: Utredningar, akutplaceringar och behandlingsplaceringar.
De placerade bor i lägenheter och har eget hushåll.
Vi har regelbunden handledning.
Se mer info på hemsida.

"Nanolfsvillan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Inriktning
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO