HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Amplius Ellagård - Utredningshem och familjebehandling

Mobil: 0735941833
Tfn: 0102040449

Besöksadress: Ellagränd 5, 240 40 Tjörnarp
Föreståndare: Jessica Björn, 0721956355
Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0735941833
Platsantal: 30
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Föräldrar med barn 0-16 år

Behandlingsinnehåll: Amplius arbetar för en vidgad vård och omsorg. Det betyder att vi tar steget längre för att uppnå högsta kvalitet. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra verksamheter – och för oss är mesta möjliga omtanke detsamma som ansvarsfull omtanke. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest.

Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem eller skyddade boenden – både som vårdgivare och som myndighetsutövare. Det ger oss en bred förståelse för hela processen: från den första kontakten till placering, utredning, behandling och uppföljning. Och en lyhördhet inför att varje nytt möte är en ny erfarenhet. Vi är övertygade om att det är med både spets och bredd i vår samlade kompetens som vi kan skapa bästa förutsättningar i varje insats. Insatser som ger lite mer, både nu och sen.

Ellagård är vårt utrednings- och behandlingshem för familjer med barn 0-13 år. Problematiken vi arbetar med är bland annat anknytninsgbrister, omsorgsbrister, trauman, våld i nära relation och neuropsykiatri.

På Ellagård strävar vi efter att hålla högsta kvalitet på våra insatser. Vi bygger vår verksamhet på kompetens, erfarenhet och kvalitet. Våra insatser är individanpassade och formas efter varje enskilt ärende. I varje ärende finns ett team bestående av behandlare, socionomer, psykolog, terapeut och/ eller sjuksköterska. Samtliga professioner är anställda i verksamheten och del av det dagliga arbetet kring familjen. Samtliga medarbetare är utbildade och har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete.

På utredningsenheten genomförs BBIC -utredningar av våra socionomer som har flerårig tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete inom socialtjänsten. Våra utredningar kompletteras alltid av psykologutlåtande/psykologutredning samt utlåtande från sjuksköterska.

Vi kan ta emot placeringar dygnet runt och har möjlighet att hämta familjen på den ort den befinner sig. Kontakta oss för mer information

Vi erbjuder:
- Hög tillgänglighet dygnet runt för våra uppdragsgivare
- Omedelbar återkoppling på placeringsförfrågan.
- Vi hämtar den som ska placeras.
- Psykologbedömning/utredning ingår i våra utredningar.

Huvudman: Amplius Omsorg AB

Org nr: 559230-4769

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Amplius Ellagård - Utredningshem och familjebehandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
DBT
Familjeterapi
KBT
Lösningsfokuserat arbetssätt
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Mindfulness
Parterapi
Trauma
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO