HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

04 dec

GrödbyGården AB

Tfn: 0456-25880
Fax: 0456-22490

Besöksadress: Branthallavägen 114, 295 91 Bromölla
Postadress: Grödbyvägen 263, 29591 29591
Föreståndare: Gabriel Öman, 0708273754
Placeringsansv: Gabriel Öman, 0708273754
Platsantal: 35
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: Barn med förälder/föräldrar.

Behandlingsinnehåll: Inom ramen för vår utarbetade miljöterapi, arbetar vi med samspelsbehandling. Vi direkthandleder föräldrarna i deras löpande familjeliv. De bor i en av våra 11 lägenheter i två gårdar och tre villor i Grödby.

Metoder: Marte-Meo - förstärker övrig samspelsbehandling. Vi har tre licentierade metodbärare som arbetat med metoden sedan drygt 20 år. De får regelbunden metodhandledning.
CAP - en variant som kallas för Lyktan. Fyra ledare. Behandlingen får tydliga barnpsykoterapeutiska effekter - mycket på grund av att barnen befinner sig i en trygg situation med tydliga hållandefunktioner. Regelbunden metodhandledning.
ART - vi betonar de sociala färdigheterna som metoden kan befrämja, snarare än att fokusera på hanteringen av aggressivitet. En utbildad på handledarnivå.
ISTDP - en psykodynamisk korttidsterapi som fokuserar på klientens psykologiska försvarssystem i syfte att nå äkta känslor bakom dessa försvar. Hela personalgruppen har fått
undervisning i metoden under tre år och fem kommer att formalisera sin utbildning under de närmsta två åren. Regelbunden utbildningshandledning av Allan Larsen, som är en nordisk förgrundsgestalt inom ISTDP.

Geografi: GrödbyGården ligger på landet med närhet till hav och sjö och även stora bokskogar några km utanför Bromölla. 15 min med tåg till Kristianstad.

Huvudman: Grödbygården AB

Org nr: 556395-6472

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Grödbygården

Språk: Vi anlitar tolkar vid behov.

Övriga upplysningar: Extern handledning för p-gruppen och för metodbärarna. Barnverksamhet - dagis på behandlingshemmet.
Vi har drivit verksamheten sedan 1990.
Hög psykoterapeutisk kompetens.

"GrödbyGården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
Miljöterapi
Inriktning
Incest
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO