HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

VoB Familjehuset i Hörby

Tfn: 0415 - 38 63 00
Fax: 0415 - 142 04

Besöksadress: Råbyvägen 41 C, HÖRBY
Postadress: 242 34 HÖRBY
Föreståndare: Elin Fridström, 073-620 80 57
Platsantal: 24
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Familjer med barn 0-12 år. Gravida.

Behandlingsinnehåll: Familjehuset i Hörby är ett akut, utrednings- och behandlingshem för barn och familjer. Verksamheten har sitt ursprung från Luzern i Lund och Lillängen i Kristianstad. En samlokalisering av verksamheterna till Hörby genomfördes under våren 2012.

Personalgruppen består till största delen av socionomer, men det finns även kompetens som förskollärare och beteendevetare med inriktning psykologi. Familjehuset i Hörby har den stora institutionens tillgångar på resurssidan men också en organisation som möjliggör den lilla specialistverksamhetens smidighet. I närmiljön finns öppen förskola, bibliotek, grönområden och vårdcentral med BVC och MVC.
Verksamheten består av två familjeavdelningar.  Familjeavdelning 1 riktar sig till familjer med barn 0-12 år. Uppdrag tas emot om utredning, behandling, skydd och stödboende, både akut och planerat. Det kan gälla svår psykosocial problematik, psykisk sjukdom, psykiska funktionshinder eller missbruk. Familjeavdelning 2 tar emot familjer med barn 0-3 år. Vid syskonplacering kan även äldre syskon tas emot. Verksamheten utreder och behandlar familjer med spädbarn, med fokus på den tidiga anknytningen mellan barn och förälder. Verksamheten har möjlighet att hjälpa placerande kommuner med en vårdkedja för klienterna genom våra verksamheter och familjehemsresurs.

Geografi: Centralt i Hörby. 10 minuters gångväg från busstation.

Huvudman: VoB Syd AB

Org nr: 556650-4204

Inskrivningsförfarande: Förfrågan via telefon sker direkt till verksamhetschefen.

Språk: Engelska, tyska, franska.

Övriga upplysningar: Familjehuset i Hörby ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

"VoB Familjehuset i Hörby" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Inriktning
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO