Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

VoB Familjehuset i Lund

Verksamhetstyp: Hem för barn med familjer
Antal platser: 24
Besöksadress: Glimmervägen 4, LUND
Kommun: Hörby
Org nr: 556650-4204
Webbplats: https://vob.se/verksamheter/utredning-behandling/hvb-for-familjer/familjehuset-i-horby

Målgrupp

Familjer med barn 0-12 år. Gravida.

Behandlingsinnehåll

Familjehuset i Hörby är ett akut, utrednings- och behandlingshem för barn och familjer. Verksamheten har sitt ursprung från Luzern i Lund och Lillängen i Kristianstad. En samlokalisering av verksamheterna till Hörby genomfördes under våren 2012.

Personalgruppen består till största delen av socionomer, men det finns även kompetens som förskollärare och beteendevetare med inriktning psykologi. Familjehuset i Hörby har den stora institutionens tillgångar på resurssidan men också en organisation som möjliggör den lilla specialistverksamhetens smidighet. I närmiljön finns öppen förskola, bibliotek, grönområden och vårdcentral med BVC och MVC.
Verksamheten består av två familjeavdelningar.  Familjeavdelning 1 riktar sig till familjer med barn 0-12 år. Uppdrag tas emot om utredning, behandling, skydd och stödboende, både akut och planerat. Det kan gälla svår psykosocial problematik, psykisk sjukdom, psykiska funktionshinder eller missbruk. Familjeavdelning 2 tar emot familjer med barn 0-3 år. Vid syskonplacering kan även äldre syskon tas emot. Verksamheten utreder och behandlar familjer med spädbarn, med fokus på den tidiga anknytningen mellan barn och förälder. Verksamheten har möjlighet att hjälpa placerande kommuner med en vårdkedja för klienterna genom våra verksamheter och familjehemsresurs.

Geografi

Centralt i Hörby. 10 minuters gångväg från busstation.

Huvudman

VoB Syd AB

Org nr

556650-4204

Inskrivningsförfarande

Förfrågan via telefon sker direkt till verksamhetschefen.

Språk

Engelska, tyska, franska.

Övriga upplysningar

Familjehuset i Hörby ingår i VoB Syd som ägs till lika delar av Kommunförbundet Skåne och kommunalförbundet VoB Kronoberg. Kommunerna i Skåne och Kronoberg är på detta sätt indirekta ägare av VoB Syd.

VoB Familjehuset i Lund ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0415 - 38 63 00
Fax: 0415 - 142 04
E-postadress: elin.fridstrom@vob.se

Föreståndare:
Elin Fridström, 073-620 80 57

Postadress:
224 78 LUND

Sökkategorier

Inriktning
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO