Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

Rosöga Stödboende och skyddat boende

Verksamhetstyp: Hem för barn med familjer

Målgrupp

Rosöga Stödboende riktar sig till kvinnor och mammor eller pappor med barn i behov av stöd och skydd mot våld eller hot i nära relationer. Vi tar också emot kvinnor som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Geografiskt läge

Mitt emellan Stockholm och Eskilstuna, beläget i vackra Södermanland hittar du det fridfulla Rosöga Stödboende.

Övriga upplysningar

Vi har tillstånd från IVO att bedriva stödboendet, innehar brandskyddsavtal med Anticimex och ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Box 505
64525 Strängnäs

Sökkategorier

Lagrum
-

Målgrupp
Endast kvinnor, Föräldrar och barn

Sjukdomar och Besvär
-