Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eurenii Minne akut, utredning och föräldrastöd

Tfn: 08-508 43 090
Fax: 08-508 43 098

Besöksadress: Bromma
Postadress: Björnsonsgatan 251C, 168 44 Bromma
Föreståndare: Biträdande enhetschef Sari Trygg, 08-508 43 103
Platsantal: 35
Lagrum: SoL 4.1


Målgrupp: Familjer med barn i åldrarna 0 – 12 år för akuta placeringar, utredningsplaceringar och stödplaceringar.

Behandlingsinnehåll: Akuta placeringar
Föräldrar och barn kan dygnet runt tas emot med kort varsel i akuta situationer. Barn kan även placeras under en kortare tid hos oss utan sina föräldrar. Vid akuta placeringar får barn och föräldrar krishantering och personal finns att tillgå dygnets alla timmar.

Utredningsplaceringar
Familjer tas emot för utredning av barnets psykosociala situation samt förälderns omsorgsförmåga. Utredningsarbetet utgår från Eurenii Minnes utredningsmodell och Socialstyrelsens modell Barns behov i centrum (BBIC). I utredningsarbetet ingår observationer, utredande samtal med föräldrarna och barnen ges möjlighet att göra sin röst hörd genom barnsamtal. Föräldrarnas förändringsförmåga prövas inom de områden där det bedöms nödvändigt. Utredningstiden är 4 – 8 veckor beroende på uppdrag. Placerande handläggare och familjen får kontinuerligt återgivet utredningsarbetet och utredningen sammanställs i ett skriftligt dokument. Personal finns att tillgå dygnets alla timmar. Efter utredningstiden kan familjerna erbjudas fortsatta stödinsatser hos oss eller i öppenvård.

Stödplaceringar
Stödboendet är till för familjer som av olika orsaker är i behov av stöd i föräldraskapet och vardagslivet. Vi tar även emot gravida som är i behov av boende och stöd inför förlossning. Vi arbetar praktiskt och pedagogiskt med att ge föräldrar tilltro till sin egen förmåga att uppnå ett gott föräldraskap och att utvecklas i sin föräldraroll. I stödboendet är uppdragen minst tre månader. Stödet utformas individuellt för varje familj utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens stödbehov. Personal finns att tillgå dag och kväll såväl vardag som helg.

Gemensamt för de olika uppdragen
Familjerna bor i egen 2-rumslägenhet med självhushåll och har tillgång till Stockholms stads Wifi.. Det finns gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och lekrum. Varje familj tilldelas två kontaktpersoner.
Verksamhetens psykolog följer och deltar i arbetet med familjerna och gör vid behov på uppdrag av placerande handläggare barnpsykologiska utredningar. Psykologen tar även uppdrag gällande stöd- och krissamtal med barn och föräldrar.

Efter varje placering görs utvärdering med placerande handläggare, föräldrar och barn.

I verksamheten arbetar socionomer, socialpedagoger och psykolog. Flera medarbetare har vidareutbildning i psykoterapi med inriktning på familj och nätverk, men även utbildningar inom tejping, anknytning och mentalisering, Motiverande samtal (MI), Alla barn i centrum - ABC föräldrastöd, BBIC, Freda bedömningsmetoder vid relationsvåld, Våld i nära relationer, basutbildning i neuropsykiatri, Signs of Safety och miljöterapi.

Geografi: Eurenii Minne ligger i Bromma. Närmaste T-bana är Blackeberg.

Huvudman: Stockholms stad

Org nr: 212000-0142

Upptagningsområde: Stockholms stad och kranskommuner. I övrigt enligt ramavtal.

Inskrivningsförfarande: Alla förfrågningar/placeringar sker via myndighetsbeslut (stadsdelsförvaltning / socialtjänst / socialjour). Platsförfrågan görs av socialtjänsten direkt till institutionen. Direktintag vid behov, annars planerad inskrivning med inflyttnings- och uppdragsmöte.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Arbetsgruppen har lång erfarenhet av utrednings- och familjearbete samt att möta barn och föräldrar i krissituationer. I arbetsgruppen finns kunskap om barns utveckling, anknytning, viktiga föräldrafunktioner utifrån barns behov samt kunskap om barn som vuxit upp i utsatta miljöer där omsorgsbrist förekommit. Arbetsgruppen arbetar under kvalificerad handledning.

"Eurenii Minne akut, utredning och föräldrastöd" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
Målgrupp
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning