HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stockholms stad Bromstensgården

Tfn: 08-508 03 331
Fax: 08-508 03326

Besöksadress: Cervins väg 84, SPÅNGA
Postadress: Cervins väg 84, 163 41 SPÅNGA
Föreståndare: Enhetschef Elin Wahlsten, 08-508 03 328
Platsantal: 8


Målgrupp: Barn 0-18 år med förälder med psykosocial problematik och två platser för ensamma ungdomar

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att göra högkvalitativa psykosociala utredningar i dygnet-runt vård av barnfamiljer och tonåringar på uppdrag av beställaren, utredningstid 10-12 v. För varje familj eller ensam ungdom upprättas en genomförandeplan som görs av ett team bestående av två kontaktpersoner och två familjeutredare som arbetar dagtid (soc sekr). Familjeutredarna dagtid är socionomer och familjeutredare på schema (kontaktpersoner) är socionomer/socialpedagoger eller behandlingsassistenter. Genomförandeplanen innehåller djupintervju, livslinje, processintriktade samtal, strukturerade utredningstekniker samt samspels- och återkopplingsmöten med föräldrar och barn. Arbetet utförs och skrivs utifrån BBIC som modell med fokus på uppdragsfrågorna och med tillägg av rubriker som utredningsprocessen, analys och bedömning samt förslag till hjälpinsatser. Arbetet bygger på fler kompletterande teorier: systemteoretisk, psykodynamisk och lösningsinriktad. För barn som inte har skolgång erbjuds undervisning i kärnämnena i samarbete med barnets hemskola. Såväl föräldrar som barn erbjuds psykologutredning av barn- och vuxenpsykologer som arbetar på konsultbasis.

Geografi: Tio km från Stockholms Centrum i nordvästra Storstockholm, Bromsten.

Huvudman: Spånga Tensta stadsdelsförvaltning

Org nr: 212000-0142

Upptagningsområde: Stockholm med kranskommuner men även från övriga landet.

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte, men även direktintagning vid akutboende.

Språk: Finska, franska, tigrinja, dari.

Övriga upplysningar: Systemteoretiskt handledning sker varannan vecka för hela gruppen.

"Stockholms stad Bromstensgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Föräldrar och barn
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
Psykosocial problematik
Särskilda upplysningar
Akuthem