HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Framnäsgruppen

Tfn: 08-755 26 80

Postadress: Tulegatan 27, 113 53 Stockholm

Målgrupp: Barn, ungdomar, familjer, vuxna, ensamkommande, par

Geografiskt läge: Stockholms län samt Sörmland och Uppland.

Övriga upplysningar: Framnäsgruppen bedriver verksamhet inom följande områden:

Skyddat boende
Stödboende
Boendestöd
Familjehem
Förstärkt familjehem
Jourhem
Akut
Akutplacering
Stödjour
Öppenvård
Hemmasittare
Familjestöd
Familjerådgivning
Handledning

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Transitboende