HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Bogården, Härnösands hem för barn och föräldrar

Tfn: 0611-34 83 24
Fax: 0611-34 83 30

Föreståndare: Andreas Prytz, 070-349 80 81
Platsantal: 12
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 4.1


Målgrupp: 0-12 år, pojkar/flickor och deras föräldrar.

Behandlingsinnehåll: Bogården är ett HVB-hem för föräldrar och barn upp till 12 år. Till Bogården kommer familjer med olika behov av stöd i föräldrarollen för att bättre uppfylla barnens behov enligt BBIC. Vårt uppdrag utformas tillsammans med socialtjänsten och Bogården. Vi arbetar med utredning, utifrån uppdrag och BBIC:s utredningsmodell. Utredningen som bygger på föräldra- och barnobservationer tar 8 veckor. Familjemönster, samspel, brister och resurser samt förmåga och möjligheter till förändring tas fram i observationer, aktiviteter och i samtal med föräldrar och barn. Andra uppdrag har en inriktning mot råd och stöd. Det kan till exempel handla om problematik kring anknytning, föräldraroll, samspel och vardagsstruktur. Bogården kan ibland ta emot akuta placeringar samt vissa skyddsuppdrag. Bogårdens arbete har sin teoretiska plattform i anknytningsteori, utvecklingspsykologi samt systemteori. Personalen har utbildning i ICDP.

Geografi: Cirka 2 km från Härnösands centrum.

Huvudman: Härnösands kommun

Org nr: 212000-2403

Upptagningsområde: Västernorrlands län. I mån av plats hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan till Bogården, ring 0611-34 83 24.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Ärende/personalhandledning.

"Bogården, Härnösands hem för barn och föräldrar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Lagrum
Insats / LVU
Insats / SoL 4.1 - Bistånd för boende
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Kan ta emot rörelsehindrade
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO