Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

AB Patia Elisabethgården Akut- och Utredningshem

Verksamhetstyp: Hem för barn med familjer
Antal platser: 20
Org nr: 556789-5213
Webbplats: http://www.elisabethgarden.se

Målgrupp

Gravida kvinnor. Föräldrar med barn i åldersgruppen 0 tom 12 år. Ensamt barn som skrivits in tillsammans med förälder kan vara fortsatt inskrivet under begränsad tid om föräldern väljer att lämna Elisabethgården. Skyddat boende där utredning av barns behov och föräldrars förmåga kan utföras parallellt med skyddsprocess, och öppenvård. Utredningar enligt BBIC med fokus på omvårdnadsförmåga och samspel.

Behandlingsinnehåll

Utredningar enligt BBIC med fokus på omvårdnadsförmåga och samspel. ICDP som förhållningssätt och barnsamtal sker med Tejping i olika former. Mobilt utredningsteam finns på Elisabethgården för kommuner som är belägna med max 150 km från Elisabethgården. Efter avslutad utrednings eller omvårdnadsplacering finns möjlighet till utsluss i form av öppenvårdsbehandling/insatser i lägenhet som Elisabethgården innehar i angränsande kommun.

Geografi

Ligger på landsbygden ca 5 km utanför Vimmerby i Småland

Huvudman

Patia Elisabethgården AB

Org nr

556789-5213

Upptagningsområde

Hela landet

Inskrivningsförfarande

Akuta och planerade inskrivningar. Kontakta tjänstgörande personal dygnet runt. Lämplighetsbedömning genomförs vid förfrågan för att matcha målgrupp.

Språk

Engelska

Övriga upplysningar

Vi hjälper vid behov till och hämtar boende i hemkommunen.

Vid behov kan vi tillsammans med boende åka till hemkommunen för samarbetsmöte med socialtjänsten.

Möjlighet finns till utsluss i öppenvårdslägenheter.

AB Patia Elisabethgården Akut- och Utredningshem ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0492-48 98 00
Fax: 010 405 67 83
E-postadress: info@elisabethgarden.se

Föreståndare:
Anna Edvardsson, 0492 – 48 00 24

Placeringsansvarig:
Anna Edvardsson, 0492 – 48 00 24

Sökkategorier

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal

Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp

Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom

Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO