Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Patia Elisabethgården Akut- och Utredningshem

Tfn: 0492-48 98 00
Fax: 0492-10920

Föreståndare: Annelie Marosan, 0492 – 48 00 24
Placeringsansv: Annelie Marosan, 0492 – 48 00 24
Platsantal: 20
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Gravida kvinnor. Föräldrar med barn i åldersgruppen 0 tom 12 år. Ensamt barn som skrivits in tillsammans med förälder kan vara fortsatt inskrivet under begränsad tid om föräldern väljer att lämna Elisabethgården. Skyddat boende, utredning och öppenvård. Utredningar enligt BBIC med fokus på omvårdnadsförmåga, anknytning och samspel.

Behandlingsinnehåll: Utredningar enligt BBIC med fokus på omvårdnadsförmåga, anknytning och samspel.

Geografi: Ligger på landsbygden ca 5 km utanför Vimmerby i Småland

Huvudman: Elisabethgården AB

Org nr: 556789-5213

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Akuta och planerade inskrivningar. Kontakta tjänstgörande personal dygnet runt.

Språk: Engelska, finska, portugisiska, spanska

Övriga upplysningar: Vi hjälper vid behov till och hämtar boende i hemkommunen.

Vid behov kan vi tillsammans med boende åka till hemkommunen för samarbetsmöte med socialtjänsten.

"Patia Elisabethgården Akut- och Utredningshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Särskilda upplysningar
Akuthem
LVU
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO