HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humlans HVB

Tfn: 0297-57 19 55
Fax: 0297-57 19 41

Föreståndare: Anna Odin, 072-551 55 40
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 familjer/ 22 klienter
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vår huvudsakliga målgrupp är barn 0-16 år med föräldrar där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom exempelvis anknytningsproblematik, relationsproblematik, medberoende och drogproblematik, våldsutsatthet, neuropsykiatrisk problematik, asylproblematik, skyddsbehov.
Vi välkomnar familjer från hela landet som är i behov av placering samt skydd, enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll: ARBETSMETODER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT:
Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag, samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda terapeutiska samtal och familjesamtal, nätverksarbete, arbete med livslinje, målbildstavla och skalarbete utifrån föräldraförmåga och parrelation. I arbetet med barnen utgår vi från BBIC samt teorierna i lekarbete/theraplay. Vi talar utöver svenska även engelska och finska.

VERKSAMHETEN:
Familjerna bor i egna lägenheter i vår fastighet och har tillgång till personal dygnet runt. Att familjerna bor i egna lägenheter gör att vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag. En stor del av förändringsarbetet sker i familjernas lägenheter utifrån det familjeinriktade arbete som sker just då med till exempel måltider, hygien, gränssättning, struktur med mer.

Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare hur familjerna interagerar och kan då visa på det som fungerar, samtidigt som vi arbetar med det som behöver stärkas. Dagarna på Humlan är planerade och strukturerade. Vissa fasta aktiviteter erbjuds och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj. På sin fritid har familjerna tillgång till sjö, fiske, strand, bad och lekplats i sin närmiljö.

Vi har möjligheter att, med kort varsel, stödja med transport till och från vår verksamhet. I samarbete med Ockelbo kommun finns möjlighet till skola och förskola för de barn som bor här.

Geografi: Ockelbo, 5 mil norr om Gävle.

Huvudman: Humlan, Humana

Org nr: 556641-8165

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågningar sker via Monica Rönnlund, föreståndare, 0720-619832
eller Helena Wennmark biträdande föreståndare, 070-996 03 60
eller efter kontorstid till Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11.
Inskrivningsansvarig: Monica Rönnlund, tel 072-06 198 32

Språk: Engelska, Finska,

Övriga upplysningar: Familjerna bor i egna lägenheter i fastigheten med tillgång till personal dygnet runt. Vi har sovande jour.

"Humlans HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO