HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Humlans HVB

Tfn: 0297-57 19 40

Föreståndare: Mariah Enochsson, 073-398 22 45
Placeringsansv: Placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 8 familjer/ 22 klienter
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1, SoL 7.1.4


Målgrupp: Vi erbjuder utredning och behandling av föräldrar till barn 0–16 år, Samt gravida, där det finns oro kring föräldraförmågan av olika skäl. Barn och föräldrar bor tillsammans i en lägenhet under observation och stöd av personal. Vi tar även emot akutplaceringar och skyddsplaceringar.

Behandlingsinnehåll: LOKALER
Humlan är ett HVB i Mellansverige. Boendet är inrymt i ett trevåningshus och består av fullt möblerade och utrustade lägenheter, fördelade på två trappuppgångar med passage emellan och tillgång till personal i varje. I lägenheterna finns gott om leksaker och utanför finns en lekplats med lekstuga.
Läget är centralt med gångavstånd till service, ishockeyhall, ridhus, badhus och gym. I närheten ligger ett friluftsområde med bland annat fiskemöjligheter och badplats med servering.
Det är tillåtet att ta med sig husdjur.
Övernattningsmöjligheter finns för anhöriga – antingen genom extrasäng i familjens lägenhet eller för större sällskap eller umgänge i en extralägenhet i huset mittemot.
Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

MÅLGRUPP
Humlan HVB erbjuder utredning och behandling av föräldrar till barn i åldern 0–16 år där det finns en oro kring föräldraförmågan av olika skäl, till exempel funderingar om anknytningsproblematik, neuropsykiatrisk problematik eller skyddsbehov.
Vi tar även emot gravida kvinnor inför kommande föräldraskap.
Vi driver verksamheten enligt ett unikt koncept där barn och föräldrar bor tillsammans i en lägenhet under observation och stöd av personal.
Det här kan vara en lösning om socialtjänsten inte vill ensamplacera barnen eller om oron kring föräldraförmågan ännu inte är utredd.
Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU. Vi tar även emot akutplaceringar och skyddsplaceringar och kan vara behjälpliga med att lösa hämtning med kort varsel, liksom med resor och transport i anslutning till placering, uppföljningsmöten och liknande.

BEHANDLING
Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag, bland annat samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda terapeutiska samtal och familjesamtal.

Normalt är vi i familjernas lägenheter ett par timmar varje förmiddag, eftermiddag och kväll, medan de har tillgång till personal dygnet runt. Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare vad som fungerar och vad som behöver stärkas. Vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete runt till exempel måltider, hygien, gränssättning och struktur som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag.

I personalgruppen finns kompetens för att arbeta med Connect. Vi arbetar även med ART, tillsammans med både barn och föräldrar eller enskilt. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är MI och MarteMeo. Vid förekomst av våld i nära relationer finns kompetens i personalgruppen för att arbeta med FREDA-farlighetsbedömning.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på familjens behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa familjen att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med familjernas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. I arbetet med barnen utgår vi från BBIC.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som familjer.

Familjens nätverk kan vara ett viktigt stöd, särskilt för unga föräldrar. Vi ser värdet i att involvera anhöriga och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Humlan är att familjen ska få hjälp med att kartlägga vad de behöver för ett bra liv tillsammans med barnet/barnen samt en större uppsättning fungerande verktyg att använda sig av i vardagen.

Mot slutet av en längre placeringen kan det förekomma en mjuk återgång till det egna boendet, där vi under en period stöttar med hembesök tills vi ser att familjen klarar sig bra.

SKOLA OCH AKTIVITETER
Medan barnen bor på Humlan finns möjlighet att ordna med skola och förskola. Det är också möjligt att gå kvar på distans i den gamla skolan.

En meningsfull och aktiv fritid är också en del av behandlingen på Humlan. Vi erbjuder vissa fasta aktiviteter och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj. I närheten finns bland annat sjöar, fiske, strand, bad och lekplats.

PERSONAL
Personal finns både dag och natt i familjens trappuppgång och är tillgänglig dygnet runt.
Personalen har en gedigen erfarenhet är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.
Verksamheten är certifierad för Connect. I personalgruppen finns alkohol- och drogterapeut.
I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd, som kan kompletteras med tolk vid behov.

Huvudman: Humlan, Humana

Org nr: 556641-8165

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Humanas placeringsrådgivare, 0771-11 33 11 eller placering@humana.se
Föreståndare: Mariah Enochsson 073-398 22 45
Inskrivningsansvarig: Sofie Sjöberg 070-996 03 60

"Humlans HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
ART
KBT
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Våld i nära relation
Inriktning
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
LARO
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Tillståndsbevis utfärdat av IVO