HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

AB Gula Huset HVB Utredningshem och familjebehandling

Mobil: 0723790283
Tfn: 0723790283

Postadress: Trädgårdsgatan 1 A, Karlstad
Föreståndare: Camilla Ahlqvist, 0723790283
Placeringsansv: Camilla Ahlqvist, 07223790283
Platsantal: Beroende på antal familjemedlemmar
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Föräldrar med barn (0-16 år)
Sviktande föräldraförmåga
Relationsproblematik
Anknytningsproblematik
Social problematik
Emotionell instabilitet
Trauma
Skyddat boende

Behandlingsinnehåll: Utredningar enligt BBIC med fokus på omvårdnadsförmåga och samspel.
Vårt behandlingsarbete har sin grund i mentaliseringsbaserad miljöterapi och trauma medveten omsorg.
Genom att stärka anknytning och samspel mellan föräldrar och barn är vår målsättning att smärtsamma och kostnadskrävande separationer kan undvikas.
Föräldrarna ges stöd till utvecklande av ett positivt samarbete med det övriga hjälpsystemet och samhället i stort.
Barnen ska i mest möjliga mån slussas in i sociala sammanhang där det finns rika möjligheter till positiva fritidssysslor och kontakt med andra barn.
Individuell behandlingsplan upprättas i nära samarbete med uppdragsgivare.
Vardagen struktureras tillsammans med familjen. Vardagsmiljön utgör den plats i vilken vi arbetar med de problem som uppstår där och då,
exempelvis gränssättning, differentiering, rutiner, ADL-funktioner etcetera.
I veckoplaneringen ligger enskild samtalsterapi och familjesamtal på separat och fast veckodag.
Familjerna bor i eget hus. Personalen jobbar enligt medlevarskap på dygnsbasis, detta för att vara kvar över tid, bygga relation, stå kvar när det blir svårt
och tillsammans komma igenom svåra situationer.
De olika ingredienserna i behandlingspaketet hålls samman av att det är ett litet, väl samspelt team som sköter verksamheten.
Personalen ges kontinuerlig handledning av psykoterapeut specialiserad på trauma och mentalisering
Personalen erhåller såväl intern som extern utbildning gällande mentalisering.

Geografi: Värmlands län.

Huvudman: Camilla Ahlqvist

Org nr: 556491-9099

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsförfrågan sker via kontaktformulär på hemsidan.
Vidare inskrivningsförfarande avtalas vid kartläggning tillsammans med uppdragsgivare.

Språk: Engelska.

"AB Gula Huset HVB Utredningshem och familjebehandling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
Familjeterapi
KBT
Miljöterapi
Parterapi
Trauma
Inriktning
Incest
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Sexuella övergrepp
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Trauma
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Medlevarskap
Tillståndsbevis utfärdat av IVO