Sök- och placeringstjänst inom HVB och familjehem

AB Gula Huset HVB Utredningshem och familjebehandling

Verksamhetstyp: Hem för barn med familjer

Målgrupp

Föräldrar med barn (0-16 år)
Sviktande föräldraförmåga
Relationsproblematik
Anknytningsproblematik
Social problematik
Emotionell instabilitet
Trauma
Skyddat boende

Geografiskt läge

Värmlands län.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
Trädgårdsgatan 1 A, Karlstad

Sökkategorier

Lagrum
LVU, SoL 7.1.

Målgrupp
Föräldrar och barn, Kvinnor och män, Par, Pojkar och flickor

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD, Antisocial personlighetsstörning, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning, Depression, Dubbeldiagnos / Samsjuklighet, Fobier, OCD, Tvångssyndrom, Psykosocial problematik, PTSD, ...