HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?
 

Akut utredningshemmet Flöjten

Mobil: 073-91 00 53
Tfn: 054-56 45 85
Fax: 054-56 18 65

Besöksadress: HAMMARÖ
Postadress: Enbärsvägen 1, SE-663 41 HAMMARÖ
Föreståndare: Harriet Pellfolk, 073-91 00 53
Platsantal: 6


Geografi: 7 km från Karlstads centrum.

Huvudman: Värmlands läns vårdförbund

Org nr: 222000-0406

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet via socialsekreterare. Akutplaceringar kan ske dygnet runt.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Akut utredningshemmet Flöjten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem